Aanbevelen, 2018

Editor'S Choice

Delen Zuigelingensterfte daalt in de wereld, maar er moet nog veel worden gedaan

Eva Paris @paris_eva

Een goed nieuws volgt een ander zorgwekkend maar hoopvol. Hoopvol omdat hij overheden en de hele samenleving aanspoort om te blijven acteren. De kindersterfte in de wereld is sinds 1990 bijna gehalveerd, ondanks het feit dat 18.000 kinderen jonger dan vijf jaar elke dag sterven, volgens een VN-rapport.

Vandaag is bekend dat tussen 1990 en 2012 het aantal kindersterfgevallen wereldwijd is gedaald van 12, 6 naar 6, 6 miljoen, dat wil zeggen een daling van 47, 8%, volgens gegevens van de studie uitgevoerd met de medewerking van Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank.

En hoewel we de helft raken, heeft het Millenniumdoel 4 nog niet bereikt, dat werd voorgesteld om de mortaliteit van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde te verminderen, tussen 1990 en 2015. En het is dat de kindersterfte blijft dalen, maar niet snel genoeg om dat doel te bereiken.

Om het aantal kindersterfgevallen te verminderen, hebben maatregelen zoals de uitbreiding van vaccinatieprogramma's, de promotie van borstvoeding, de verspreiding van muskietennetten in bepaalde Afrikaanse landen gewerkt ... Maar er moet nog veel worden gedaan en UNICEF werkt er nog steeds aan en WHO, in samenwerking met de verschillende regeringen.

Daarom wordt ons in het laatste Millennium Development Goals Report verteld dat:

De prestaties bij het overleven van kinderen waren opmerkelijk, maar er moet meer worden gedaan om onze verplichting jegens de jongere generaties na te komen. (...) Er zijn snellere vorderingen nodig om de doelstelling van 2015 om de kindersterfte met tweederde te verminderen, te halen. Steeds vaker is de kindersterfte geconcentreerd in de armste regio's en in de eerste levensmaand.

De 6, 6 miljoen kinderen die elk jaar sterven voordat ze de leeftijd van vijf jaar hebben bereikt, doen dit voornamelijk vanwege "vermijdbare en geneesbare" ziekten, zelfs wanneer kennis en behandelingen beschikbaar zijn.

Longontsteking is de belangrijkste oorzaak van kindersterfte (17% van de gevallen), gevolgd door complicaties gerelateerd aan vroeggeboorte (15%), aan de geboorte gerelateerde complicaties (10%) en diarree (9%). Wereldwijd is 45% van de sterfgevallen vóór de leeftijd van vijf jaar te wijten aan ondervoeding, aldus het rapport.

De helft van de sterfgevallen onder kinderen is geconcentreerd in vijf landen (India, Democratische Republiek Congo, Nigeria, Pakistan en China), en Afrika bezuiden de Sahara blijft de regio van de wereld die minder vooruitgang heeft geboekt bij het terugdringen van de neonatale sterfte ( in de eerste maand van het leven).

Er blijven grote ongelijkheden bestaan, tussen de ontwikkelde en die in het ontwikkelingsproces. En het huidige scenario van wereldwijde economische crisis helpt de rijke landen niet te veel om de meest kansarme mensen te helpen.

Hoewel we de hoopgevende gegevens over de vermindering van de kindersterfte in de wereld en de mogelijke oplossingen nog hebben, de strijd die moet blijven doorgaan met het redden van het leven van kinderen.

Via | Huffington Post Foto | UNDP bij baby's en meer | Kindersterfte

Wat Is Er Nieuw In De Geneeskunde, 2018

Populaire Categorieën

Top